ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

20 ก.ย. 2562 20:22 น.

จำนวนการเข้าชม 5,786 ครั้ง

 การไฟฟ้านครหลวงเดินหน้ารณรงค์ตลาดปลอดภัย พร้อมตรวจสอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานโดยมี นายสุธน วิโรจน์บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟน.” โดยนำพนักงานอาสา กฟน. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ซื้อ ตระหนักและระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดให้มีการส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การให้คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟดูดและการเลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน ปลั๊ก สวิตช์ และสายไฟฟ้าที่ชำรุด นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการทํา CPR พร้อมจัดแสดงรถ Food Truck ต้นแบบ ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดตามมาตรฐาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงตั้งเป้าจะขยายกิจกรรมทั่วทั้งพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ในโอกาสต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.