TV SHOW Smart News ข่าวเย็น
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17:00 น.

สมาร์ทนิวส์ข่าวเย็น จับประเด็นใหญ่ เกาะติดข่าวดังที่สุดของวัน เวลา 17:00 น.
คนชนข่าว ชนทุกคน ชนทุกเรื่อง ชนทุกเหตุการณ์ เวลา 17:15 น.
โดยคนข่าวตัวจริง โมไนย เย็นบุตร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่ม 19 มีนาคมนี้

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.