ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

30 ส.ค. 2562 17:26 น.

จำนวนการเข้าชม 5,541 ครั้ง

 

 
การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสัมมนา “โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2562” สำหรับกลุ่มนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม
 
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันอัคคีภัยและตรวจสอบวงจรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เเชียวชาญเพื่อทราบเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.