ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 มี.ค. 2562 11:54 น.

จำนวนการเข้าชม 2,532 ครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษายุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากกระทำผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และมีน้ำตาคลอ ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำพิพากษายุบพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่าตัวเองและกรรมการบริหารพรรครู้สึกเสียใจ เพราะเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ทั้งของผู้สมัครและประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และขอขอบคุณกำลังใจ แม้พรรคไทยรักษาชาติจะมีระยะเวลาแค่ 4 เดือน ย้ำว่ามีเจตนาดี และแม้จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็ยังสามารถทำประโยชน์อย่างอื่นได้


โดยคำพิพากษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากมีการกระทำที่นำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเป็นฝักฝ่ายในทางการเมือง เข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดแจ้ง ตามมาตรา 92 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

และยังมีมติเพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เป็นเวลา 10 ปี และห้ามกรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิไปจดทะเบียนพรรคใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคทั้ง 176 คน ในแบบเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่ออีก 108 คน เป็นอันโมฆะ ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  บอกว่า ตามกฎหมายเมื่อยุบพรรคการเมือง สมาชิกพรรคต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค เพราะไม่มีพรรคสังกัด ถือเป็นอิสระที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอื่นได้ แต่ไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย 90 วัน ส่วนพรรคอื่นๆก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครลงแทนผู้สมัครไทยรักษาชาติได้ เพราะปิดรับสมัครไปแล้ว

รวมถึงหากการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนลงคะแนนเลือกพรรคไทยรักษาชาติ ก็ให้ถือเป็นบัตรเสีย เพราะไม่มีผู้สมัครแล้ว ดังนั้นกกต.จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ด้วย
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.