สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

22 ต.ค. 2561 11:45 น.

จำนวนการเข้าชม 582 ครั้ง

ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ ระดมเงินบริจาควัด เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่ออยู่นานหลายปี
ชาวบ้านตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบทุนให้หลวงพ่อกุหลาบ เจ้าอาวาส วัดถ่ำวัวแดง นำเงินที่ได้จาการบริจาคกว่า 5 หมื่นบาท ไปซื้อวัสดุ อิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านนาเจริญ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานหลายปี แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไข ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมถนนครั้งนี้ นอกจากชาวบ้านจะไม่ต้องการรบกวน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้ว ยังได้ร่วมลงแรงช่วยกันซ่อมแซมถนน โดยมีรถบบรทุกปูนวิ่งไปตามถนน เมื่อพบจุดใดเป็นหลุม เป็นบ่อ ก็จะช่วยกันนำถังปูนหิ้วไปเททับหลุมบ่อเหล่านั้นจนเต็มหลุม แล้วใช้เกรียงฉาบให้เรียบไปกับพื้น จนผิวถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง.

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.