เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

17 ก.ย. 2561 14:41 น.

จำนวนการเข้าชม 607 ครั้ง

พื้นที่ 3 จังหวัด EEC กลายเป็นเมืองกำลังขยายตัว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาตามไปด้วย
การประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าลงทุนรองรับการขยายตัวในพื้นที่ EEC เริ่มดำเนินในปี 2561 รวม 3 โครงการ วงเงิน 6,088 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้เหมา และในปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาควางแผนขยายพื้นที่ปรับปรุงการให้บริการเพิ่ม 19 โครงการ วงเงิน 9,794 ล้านบาท ในจำนวนนี้มี 2 โครงการปรับปรุงเพื่อรองรับ EEC 

สำหรับพื้นที่ EEC ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 แห่งที่สามารถต่อท่อครอบคลุมพื้นที่ EEC คือแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำประแสร์ จะเป็นเมกะโปรเจ็กต์ในระยะเวลา 5 ปี ด้วยงบประมาณระดับ 10,000 ล้านบาท หากโครงการเสร็จสิ้นการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ EEC จะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.