ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

4 ส.ค. 2561 11:42 น.

จำนวนการเข้าชม 900 ครั้ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขับเคลื่อนโครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ประจำปี 2561
โครงการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคน จะช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หวงแหนป่าไม้ และสัตว์ป่า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลอีกมากมาย 

การประกวดปีนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 2 ระดับ คือ ประเภทสัตว์ป่า กับ ป่าไม้ และระดับ บุคคลทั่วไป กับ ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถถ่ายภาพจากกล้องดิจิทัล หรือ สแกนจากแผ่นฟิล์มก็ได้ ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.