ข่าวออนไลน์
ผมนร.ผิดระเบียบ ทำได้แค่4ข้อ ห้ามครูตัด-กล้อนผม!

ผมนร.ผิดระเบียบ ทำได้แค่4ข้อ ห้ามครูตัด-กล้อนผม!

ผมนร.ผิดระเบียบ ทำได้แค่4ข้อ ห้ามครูตัด-กล้อนผม!

ไม่มีการตัดผมหรือกล้อนผมนักเรียนอีกต่อไป! กระทรวงศึกษาธิการให้ลงโทษกรณีทรงผมผิดระเบียบได้แค่ 4 ข้อ ว่ากล่าวตักเตือน,ทัณฑ์บน,ตัดคะแนนความประพฤติ,ทำกิจกรรมปรับพฤติกรรม นอกเหนือจากนี้ ห้าม!


วันนี้ (10 ก.ค. 63 )นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแล ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518 ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิมจะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวง

ส่วนภาพการกล้อนผมนักเรียน ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่าโรงเรียนทำไม่ถูกต้อง เพราะการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะกระทำความผิดใดๆ ก็ตามจะต้องยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อดังนี้

1.ว่ากล่าวตักเตือน


2.ทำทัณฑ์บน


3.ตัดคะแนนความประพฤติ


4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


ซึ่งรวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่นๆ ด้วยต้องยึดหลักการลงโทษ 4 ข้อนี้เท่านั้น

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH