ข่าวออนไลน์
"มุสลิมเพื่อสันติ" ค้านพรบ.คู่ชีวิต ชี้เป็นเหตุให้เกิดความไม่ยุติธรรม

"มุสลิมเพื่อสันติ" ค้านพรบ.คู่ชีวิต ชี้เป็นเหตุให้เกิดความไม่ยุติธรรม

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ Muslim for Peace Foundation ออกแถลงการณ์ ขอคัดค้าน ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิตอย่างเต็มที่ ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย อาจขัดรธน.กระทบโครงสร้างสังคม และนำมาสู่ความไม่สงบในประเทศ


วันนี้ (10 ก.ค.) เพจ "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ - Muslim for Peace Foundation" ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) โพสต์แถลงการณ์คัดค้าน ร่างพ.ร.บ. คู่ชีวิตฉบับเต็ม ระบุว่า...ตามที่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต และการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และมรดก เพื่อรองรับความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกำเนิด มีการอุปการะเลี้ยงดู และมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้น ระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) มีความเป็นห่วงต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง หากมีการบังคับใช้ เพราะเป็นกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และเป็นกฎหมายที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งมั่น และให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนา และศีลธรรมอันดีมาโดยตลอด เน้นความดีงามที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนา ให้เกิดขึ้นแก่สถาบันครอบครัว และสังคม แต่กฎหมายฉบับนี้ อาจทำให้ประเทศไทย เกิดความเสื่อมสลายทางสังคม ศีลธรรมอันดีงาม ถูกทำลาย หลักคำสอนของศาสนาถูกเพิกเฉย และจะทำให้สังคมเกิดวิกฤต จนลุกลามบานปลาย และยากเกินการแก้ปัญหาเยียวยา


มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) จึงขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ได้ไม่คุ้มเสีย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างกฎหมายหลายฉบับที่ยึดมั่นในรูปแบบครอบครัวของธรรมชาติที่มีคู่ครองเป็นสามีภรรยาจากเพศชายและหญิง และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม อันที่จะนำมาซึ่งความไม่สงบในประเทศชาติ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะเพิ่มให้ครอบครัว ตลอดจนส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในสังคมในหลายด้าน เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในระบบกฎหมาย สิทธิของประชาชน ตลอดจนสวัสดิการของรัฐที่ต้องพึงมีต่อประชาชน


จึงขอเรียกร้อง ให้รัฐบาลได้ทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติได้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้อง สถาบันศาสนา ได้แสดงจุดยืนกฎหมายที่ขัดกับหลักคำสอน ขอเรียกร้องประชาชนผู้รักในศีลธรรมอันดี และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ช่วยกันแสดงพลังของสังคม ไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย และหวังที่จะให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความดีงาม ป้องกันและปราบปรามสิ่งชั่วร้าย เพื่อให้ประเทศไทย มีความสันติสุข และเจริญก้าวหน้าด้วยความดีงามอย่างแท้จริงตลอดไป


มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติโดยโพสต์ดังกล่าว ได้มีการระบุแคปชั่นสั้น เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อค้านพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า


"มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ขอคัดค้าน ร่างพรบ คู่ชีวิต หวั่นทำลายคุณธรรม จริยธรรม อันนี้งาม ในประเทศนี้ และจะเดินหน้า ร่วมลงชื่ิอ คัดค้าน ต่อไป"

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH