การเมือง
คุกครึ่งปีปรับเป็นหมื่น! เห็นชอบกม.ห้ามขายเหล้าออนไลน์

คุกครึ่งปีปรับเป็นหมื่น! เห็นชอบกม.ห้ามขายเหล้าออนไลน์

คุกครึ่งปีปรับเป็นหมื่น! เห็นชอบกม.ห้ามขายเหล้าออนไลน์

บอร์ดเหล้าชอบกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ชี้อุดช่องโหว่นักดื่มหน้าใหม่-นักดื่มอายุไม่ถึงเกณฑ์ เตรียมเสนอนายกฯลงนาม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท


วันนี้( 2 ก.ค.63) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 1/2563 ถึงกรณี ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้โดยมีผลบังคับใช้หลังลงนาม 90 วัน


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 คือต้นเหตุของปัญหาในการประกาศบังคับใช้กฏหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านอิเล็คทรอนิกส์


โดยพบว่ามีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์จำนวนมากซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ซื้อ เป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เข้าถึงการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมระบุว่าเห็นใจผู้ประกอบการทุกฝ่าย และพร้อมทำความเข้าใจ


ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว จะมีบทลงโทษผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41 ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ก่อนหน้านี้กลุ่มตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทยได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เลื่อนการพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากร่างดังกล่าวอาจจะกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย และซ้ำเติมธุรกิจที่ถูกปิดกิจการจากการระบาดของโควิด-19 พร้อมเรียกร้องให้รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับผลโดยตรง

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH