Movies
Movie Birthday เปย์ยกบ้าน เดือนพฤษภาคม

Movie Birthday เปย์ยกบ้าน เดือนพฤษภาคม

Movie Birthday เปย์ยกบ้าน เดือนพฤษภาคม

Movie World มอบความสุขในวันพิเศษ แจกตั๋วหนังฟรีสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมMovie World มอบความสุขในวันพิเศษ แจกตั๋วหนังฟรีสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคม เพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทยเรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Moviebirthday #ทรูโฟร์ยูช่อง 24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ เฉพาะ 20 คนแรกเท่านั้น รับฟรีทันที บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 1 รางวัลๆ ละ 5 ใบ รวม 20 รางวัล จำนวน 100 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com


เงื่อนไขและรายละเอียด

• กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทยเรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Moviebirthday #True4Uช่อง24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ

• 20 คนแรก ที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ รับฟรีทันทีบัตรชมภาพยนตร์ สำหรับที่นั่งปกติ และระบบปกติ จาก Major Cineplex 1 รางวัล ๆ ละ 5 ใบ

• ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น

• ของรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวม 20 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

• เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไปใช้บริการ

• ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

• ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.

• หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล


• ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว


• ทรูโฟร์ยูมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้


• ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น


• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว

• กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง moviebirthdayเปย์ยกบ้าน movieworld thaimovie asianmovie hollywoodmovie
ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH