Movies
Movie Quiz ดูจบมีแจก แจกฟรี…บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท

Movie Quiz ดูจบมีแจก แจกฟรี…บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท

Movie Quiz ดูจบมีแจก แจกฟรี…บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท

ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” เพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทย


Movie Quiz ดูจบมีแจก แจกฟรี…บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” เพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์ไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 จากนั้นโพสต์ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ “Movie Quiz” ทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู พร้อมกดไลก์กดแชร์ และตอบคำถาม (ติดตามคำถามก่อนหนังฉายทางหน้าจอทีวี) ตอบถูกคนแรกและทำตามกติกาครบถ้วน รับไปเลย บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จำนวน 1 รางวัล แจกวันละ 2 รางวัล รวม 16 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท สนใจร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com


เงื่อนไขและรายละเอียด

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพตัวเองกับหน้าจอทีวีขณะรับชมภาพยนตร์ไทยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แล้วโพสต์ ภาพลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ “Movie Quiz” ทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู พร้อมกดไลก์กดแชร์ และตอบคำถามที่กำหนดไว้ ตอบถูกคนแรก รับไปเลยบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จำนวน 1 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพตัวเองกับหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น และต้องทำตามกติกาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

จำกัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลของกิจกรรมครั้งนี้ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

ของรางวัลบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท จาก “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” แจกวันละ 2 รางวัล รวม 16 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 น. (วันที่ 3,10,17,24,31 พฤษภาคม 2564)

หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้ทรูโฟร์ยูนำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว

กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง moviebirthdayเปย์ยกบ้าน movieworld thaimovie asianmovie hollywoodmovie
ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH