Movies
Movie World สาดความสุขในวันสงกรานต์ให้กับคนที่อยู่บ้านดูหนังกับครอบครัว

Movie World สาดความสุขในวันสงกรานต์ให้กับคนที่อยู่บ้านดูหนังกับครอบครัว

Movie World สาดความสุขในวันสงกรานต์ให้กับคนที่อยู่บ้านดูหนังกับครอบครัว

แจกฟรี...บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท”


Movie World สาดความสุขในวันสงกรานต์ให้กับคนที่อยู่บ้านดูหนังกับครอบครัว แจกฟรี...บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” เพียงแค่ถ่ายรูปตัวเองกับภาพหน้าจอทรูโฟร์ยูขณะรับชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ในวันสงกรานต์ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Movieworld #True4Uช่อง24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ ภาพของใครถูกกดไลค์มากที่สุด 4 คนแรก รับไปเลย...บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” แจกวันละ 4 รางวัล รวม 3 วัน 12 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 6,000 บาท สนใจร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - วันที่ 15 เมษายน 2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com

เงื่อนไขและรายละเอียด

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพตัวเองกับหน้าจอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ในวันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 15 เมษายน 2564 ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แล้วโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว และใส่แฮชแท็ก #Movieworld #True4Uช่อง24 พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ
 • ภาพของใครที่มีจำนวนยอดการกดแสดงความรู้สึก (Like) สูงสุด 4 คนแรก รับฟรีทันที บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ที่ “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น และต้องทำตามกติกาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลของกิจกรรมครั้งนี้ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท จาก “ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท” แจกวันละ 4 รางวัล รวม 3 วัน จำนวน 12 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 15 เมษายน 2564
 • ทรูโฟร์ยูจะประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู ในวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.
 • หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลทางเฟซบุ๊กทรูโฟร์ยู หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และทรูโฟร์ยูมีสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทรูโฟร์ยูจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ทรูโฟร์ยูมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 • ทรูโฟร์ยูมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ทรูโฟร์ยูสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางทรูโฟร์ยูถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงและยินยอมให้ทรูโฟร์ยูนำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด และครอบครัว
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง การตัดสินของทรูโฟร์ยูถือเป็นอันสิ้นสุด
แท็กที่เกี่ยวข้อง moviebirthdayเปย์ยกบ้าน movieworld thaimovie asianmovie hollywoodmovie
ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
 • TODAY
 • WEEK
 • MONTH