เศรษฐกิจ
“คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มเงินเป็น 3,500 บาท

“คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มเงินเป็น 3,500 บาท

“คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มเงินเป็น 3,500 บาท

งานนี้มีเฮ! “คนละครึ่ง” เฟส 2 เปิดรับใหม่อีก 5 ล้านสิทธิ์ เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท ครอบคลุมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในเฟส 1 และผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนในเฟส 2 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค.จำนวน 5 ล้านคน โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.64


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบศ.)เห็นชอบมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยมาตรการมีรูปแบบการดำเนินเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน แต่มาตรการในระยะที่ 2 มีรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท


สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ได้ มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิ์ฯ ระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


ขณะเดียวกันยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564


ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH