ข่าวออนไลน์
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตร.สัญญาบัตร 6,289 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตร.สัญญาบัตร 6,289 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตร.สัญญาบัตร 6,289 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อ 24 พ.ย. 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 นายข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH