ข่าวออนไลน์
ปลดบุคคลดังสกุล "นาควานิช" พ้นล้มละลาย

ปลดบุคคลดังสกุล "นาควานิช" พ้นล้มละลาย

ปลดบุคคลดังสกุล

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดบุคคลนามสกุลดัง 'นาควานิช' พ้นล้มละลายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากการล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ ล. 3042/2557 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่21กันยายน2558ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นายบุญส่งนาควานิชเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2558นั้นต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากล้มละลายไว้ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH