เศรษฐกิจ
พนักงานการบินไทย เสียสละรับแพ็คเกจลาออก 5 พันราย

พนักงานการบินไทย เสียสละรับแพ็คเกจลาออก 5 พันราย

พนักงานการบินไทย เสียสละรับแพ็คเกจลาออก 5 พันราย

พนักงานการบินไทยจำนวน 5 พันราย ตัดสินใจเสียสละเพื่อองค์กร รับแพ็คเกจลาออก เพื่อช่วยลดกระแสการใช้เงินสดของบริษัท ในขณะที่อีก 1.4 หมื่นรายแสดงความจำนงจะทำงานต่อ


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 (เออร์ลี่) เพื่อช่วยรักษากระแสเงินสดของบริษัทให้สามารถใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเปิดให้พนักงานบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2563 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีพนักงานให้ความสนใจและร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการเสียสละเพื่อองค์กร เกือบ 5 พันคน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท


"ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีจิตอาสาและช่วยกันเสียสละเพื่อองค์กรด้วย โดยหลังจากนี้บริษัทจะวางแผนเรื่องของระยะเวลาและการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขณะนี้มีกระแสเงินสดไม่มาก และ ไม่สามารถกู้ยืนเงินได้ โดยจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำหรับพนักงานล็อตแรกก่อน โดยจำนวนพนักงานที่จะออกจะต้องสอดคล้อง กับกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานภาพรวม" นายชาญศิลป์กล่าว


รายงานข่าวบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวม 1.9 หมื่นคน ล่าสุดได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการเสียสละราว 5 พันคน จึงเหลือพนักงานแสดงความจำนงที่จะอยู่ต่อราว 1.4 หมื่นคน สำหรับโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 (เออร์ลี่) ของบริษัทนั้นแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือโครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A โดยการสมัครใจลาออก มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 2.โครงการลาระยะยาว (LW20) ระยะ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยจ่ายเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้าย

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH