การเมือง
จับตาครม.ขยายพรก.ฉุกเฉินฯ!

จับตาครม.ขยายพรก.ฉุกเฉินฯ!

จับตาครม.ขยายพรก.ฉุกเฉินฯ!

ศบค.ชงครม.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด ด้านสภาพัฒน์ เสนอโครงการใช้เงินกู้ฟื้นศก.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะเสนอพิจารณาต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.63 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.63 เนื่องจากขณะนี้ยังจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อจัดการกับการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งจะมีการเสนอโครงการสำคัญเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท


กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ATIGA) สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563


กระทรวงพาณิชย์ เสนอผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร กรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการนำข้อเสนอเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกของประเทศ เข้าหารือในที่ประชุมครม.ด้วย

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH