ข่าวออนไลน์
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ 469 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ 469 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ 469 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ


มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๔๖๙ นายPowered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH