ข่าวออนไลน์
ป่วยโรคไตเฮ! คลังเคาะจ่ายค่าสารอาหาร

ป่วยโรคไตเฮ! คลังเคาะจ่ายค่าสารอาหาร

ป่วยโรคไตเฮ! คลังเคาะจ่ายค่าสารอาหาร

คลังเคาะผู้ป่วยไตวายเบิกสารอาหารได้ โดยให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น มิให้เบิกจ่ายเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ยกเว้นยาหรือสารอาหารตามหลักเกณฑ์และรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ายา หรือค่าสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารอาหารในระหว่างฟอกเลือด สามารถเบิกสารอาหารจากสถานพยาบาลของทางราชการ ไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชนได้


โดยให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น มิให้เบิกจ่ายเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ยกเว้นยาหรือสารอาหารตามหลักเกณฑ์และรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และยังกำหนดให้ผู้ป่วยโรคอื่น หรือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง หรือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สามารถเบิกยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) เพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลของทางราชการได้ ตามความจำเป็นและคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษา

Powered by Froala Editor

แท็กที่เกี่ยวข้อง ไตวาย โรคไต ไตเทียม ฟอกไต erythropoietin
ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH