การเมือง
ด่วน! ศบค.ชุดใหญ่เคาะต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือน

ด่วน! ศบค.ชุดใหญ่เคาะต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือน

ด่วน! ศบค.ชุดใหญ่เคาะต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือน

ศบค.มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน (1 - 30 กันยายน 2563) เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกัน


ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน (1 - 30 กันยายน 2563) เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกัน อาทิ การควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร การจัดทำระบบติดตามตัว การบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคที่ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมรวมถึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพ สามารถบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ ทหารร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอตามภารกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ยืนยันไม่มีผลต่อการชุมนุม


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH