Snooker
'ประธาน ม.กองทุนพัฒนาการกีฬา' เตรียมยื่น พ.ร.บ. นำสนุกเกอร์ออกจากการพนัน

'ประธาน ม.กองทุนพัฒนาการกีฬา' เตรียมยื่น พ.ร.บ. นำสนุกเกอร์ออกจากการพนัน

'ประธาน ม.กองทุนพัฒนาการกีฬา' เตรียมยื่น พ.ร.บ. นำสนุกเกอร์ออกจากการพนัน

ประธานณัฏฐ์ เตรียมยื่นตัวบท พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม นำบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า บัดนี้ได้จัดทำร่างตัวบทแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างตัวบทดังกล่าวจะนำเสนอนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาในการร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้แก้ไขเพิ่มตัวบทพระราชบัญญัติการพนัน พร้อมเตรียมยื่นประธานรัฐสภาหลังจากมีรัฐบาลและเปิดประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่กังวลที่ต้องนำผู้มีสิทธิตั้งประสงค์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 133 กำหนด


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก กฎหมายบางฉบับที่ออกมาบังคับใช้มีมานานมากแล้ว ซึ่งในอดีตกฎหมายมีการควบคุมการละเล่น กิจกรรมที่ถูกบัญญิตว่าอยู่ในพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่ง กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ปรากฎอยู่ในบัญชีการพนันประเภท ก. ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และต่อยอดไปถึงความเป็นกีฬาอาชีพในกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ โดยตัวบทของร่างที่ได้จัดทำนี้มี มาตราที่จำเป็นต้องบัญญัติให้ยกเลิกบัญชีการพนันที่จะไม่นำกีฬาดังกล่าวมาปรากฏอยู่

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ก็ยังปรากฎกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด เป็นกีฬาในพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย แต่ในพระราชบัญญัติการพนันก็ยังปรากฎในบัญชีการพนันประเภท ก. อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเจตนารมณ์ในกฎหมายทั้งสองฉบับมีทั้งส่งเสริมและอีกฉบับกลับควบคุม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทางด้านกีฬาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ สาระสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดการขัดกันในกฎหมายทั้งสองฉบับ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.การพนัน ให้นำกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH