การเมือง
"วาสนา" เผยทอ.ให้คณะอียิปต์ลงจอดเพราะ "พันธะทางทหาร"

"วาสนา" เผยทอ.ให้คณะอียิปต์ลงจอดเพราะ "พันธะทางทหาร"

วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร ระบุเหตุผลที่กองทัพอากาศพิจารณาให้คณะทหารอียิปต์ลงจอดที่อู่ตะเภา เป็นพันธะทางทหารที่มีต่อกัน และเป็นกติกาสากล

วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร โพสต์เฟซบุคกรณีให้ไทยอนุญาตให้เครื่องบินของคณะทหารอียิปต์ลงจอดที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพราะ พันธะทางทหารที่มีต่อกัน โดยระบุว่า


กองทัพอากาศ (ทอ.) แจง “กองทัพอียิปต์” ขอผ่านสถานทูตอียิปต์ ขอแวะพักเครื่องที่ไทย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้ ทอ.พิจารณา ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร -ความเป็นพันธมิตร พันธะทางทหารที่มีต่อกัน เป็นกติกาสากล ปกติในการจอลงจอด ทอ.จึงอนุมัติให้เข้ามาได้ ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอมา


กต.ประสานให้ลงจอด ที่อู่ตะเภาโดยให้ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการต่อไป ประสานลง สนามบินอู่ตะเภา ชี้สถานทูตอียิปต์ -กต. ประสานกันเรื่อง State Quarantine ตาม พรก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ-ข้อบังคับของ ศบค .


นอกจากนี้ นักข่าวสายทหารคนดังยังโพสต์ต่อไปอีกว่า มีรายงานจาก กองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีเครื่องบิน ทอ.อียิปต์ แวะพักเติมน้ำมัน และซ่อมบำรุงในไทย ก่อนบินต่อไปจีน และพบว่า มีทหารอียิปต์ติดโควิดฯ และได้ออกไปนอกโรงแรมที่พัก นั้น กองทัพอียิปต์ได้ประสานขอผ่านสถานทูตอียิปต์ ในประเทศไทยแล้ว สถานทูตอียิปต์ร้องขอผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไทย


เมื่อกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเหตุผลความจำเป็น แล้วส่งต่อให้กับกองทัพอากาศ พิจารณาอนุมัติบินเข้าประเทศภายใต้ข้อพิจารณาด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร และความเป็นพันธมิตร: พันธะทางทหารที่มีต่อกัน


ทั้งนี้ ข้อพิจารณาทางทหาร สอดรับกับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ทอ.ก็ลงนามอนุมัติ


หลังจากนั้น ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการต่อไป


กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเรื่องให้สถานทูตอียิปต์ และแจ้งสนามบินปลายทาง คือ สนามบินอู่ตะเภา


สถานทูตอียิปต์ ประสานสนามบินปลายทาง ให้ลงจอดที่ อู่ตะเภา


ในการนี้ สถานทูตอียิปต์ กับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกันเรื่อง State Quarantine ที่เป็นไปตาม พรก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ/ข้อบังคับของ ศบค .


และถือเป็นกติกาสากล ที่เครื่องบินของมิตรประเทศ ขอลงจอด แวะพักเครื่อง พักลูกเรือได้ แต่ต้องอยู่ในข้อบังคับตามกฏหมายของประเทศที่ลงจอด


ทั้งหมดนี้ ได้นำเรียน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. รับทราบตามสายงาน. และยึดตามหลักการ ตาม พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH