ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

26 ก.ย. 2562 16:48 น.

จำนวนการเข้าชม 7,690 ครั้ง

 


เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวงจัดงานสัมมนา "ผู้ประกอบการรถเครนทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง" เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยนายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวง มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการรถเครนซึ่งมีการปฏิบััติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ยังคงมุ่งเน้นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้านครหลวงที่มุ่งมั่นในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.