ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

27 ก.ย. 2562 21:04 น.

จำนวนการเข้าชม 7,591 ครั้ง

 


การไฟฟ้านครหลวง จัดงานสัมมนาลูกค้า MEA Better Care Service ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า
และความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งยังนำเสนอความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ยังกล่าวเน้นย้ำว่า การไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าในภาคธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินโครงการ "MEA Better Care Service" ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในด้านการบริการให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว
และการจัดหาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจละนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์0 2878 5288 ในเวลาทำการ
หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.