เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

18 ม.ค. 2562 12:41 น.

จำนวนการเข้าชม 5,649 ครั้ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือ จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019” และการประชุมวิชาการ 2019 วันที่ 16 -19 มกราคมนี้ที่ไบเทค บางนา
มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019 จะมีการมอบสุดยอดรางวัลนวัตกรรมดีเด่น Chairman Award แก่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส กล่าวถึงทิศทางด้านนวัตกรรมของเครือ ซี.พี. เพื่อให้พนักงานกว่า 300,000 คนทั่วโลก ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 


ดร. อาชว์ เตาลานนท์ กล่าวรายงาน และนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะกรรมการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบานกล่าวสรุปภาพรวม นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณวิทยากรที่มาช่วยเปิดโลกทัศน์คน ซี.พี. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมกว่า 402 ผลงาน
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.