ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ก.ย. 2562 08:01 น.

จำนวนการเข้าชม 7,579 ครั้ง

 
 การไฟฟ้านครหลวงจัดสัมมนา “ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาใกล้ไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และการสูญเสียทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งมั่นในเรื่องของเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคง และความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้อีกทั้ง การไฟฟ้านครหลวงยังมีโครงการ “ MEA Better Care Service “ ซึ่งเป็นการให้บริการดูแลระบบไฟฟ้า ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุด
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.