ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

18 ต.ค. 2562 17:52 น.

จำนวนการเข้าชม 5,128 ครั้ง

 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดงานสัมมนา “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม" ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยมี นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงาน โดยได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งตลอดจนการบำรุงรักษา Solar Rooftop และตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกัน โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของ MEA ในหัวข้อ “การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู” และหัวข้อ “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม” โดยการจัดสัมมนา “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม" จะจัดขึ้นอีกครั้ง ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน วันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.