ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

30 ก.ค. 2562 20:42 น.

จำนวนการเข้าชม 6,878 ครั้ง


ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและประชาชนมาใช้บริการ โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดงานสัมมนา การใช้พลังงาน ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่ จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถบริหารระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลของตน ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย สอดคล้องกับแผนพัฒนา พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ของภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.