ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

25 มี.ค. 2562 13:44 น.

จำนวนการเข้าชม 2,045 ครั้ง

หลังจากเห็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้กับ อ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มองแนวทางจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.